bangkok massage service ได้รับการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย ไม่ตกยุค

การนวดไทยเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ซึ่งกลายมาเป็นที่รู้จักของนานาอารยประเทศ ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันมีสถาบันสอนนวดแผนไทยที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนนวดไทยbangkok massage serviceอย่างเป็นระบบมากมาย ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เนื่องจากกระแสสังคมหันมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดอาการด้วยวิธีการทางธรรมชาติมากขึ้น วิชาชีพนวดไทยกลายเป็นวิชาชีพที่มีความนิยมสูงและมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่อาชีพที่แฝงด้วยบริการทางเพศอย่างที่หลายคนมองกัน

วิชาชีพชีพนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย ชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่างชื่มชมและชื่นชอบภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยนี้ เพราะbangkok massage serviceมีความมั่นใจในมาตรฐานสากล ซึ่งไม่เพียงให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้ที่ถูกนวดเท่านั้น แต่ยังสามารถรักษาหรือบรรเทาการเจ็บปวดบางชนิดได้ด้วย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ธุรกิจประเภทสปาหรือการนวดแผนไทยจึงเกิดขึ้นมากมายทั้งในและนอกประเทศ การนวดแผนไทยได้รับการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย ไม่ตกยุค

นับว่าเป็นเป็นการสร้างความสากลให้กับการนวดแผนไทยอย่างแท้จริง เพราะการนวดแบบไทยbangkok massage serviceไม่สามารถสืบค้นประวัติการเริ่มกำเนิดอย่างจริงจังได้ เนื่องจากคนสมัยก่อนไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐานแน่นอน ฉะนั้นคงจะได้แต่ประมาณการณ์จากหลักฐานเท่าที่มีอยู่ ซึ่งเข้าใจว่าการนวดคงมีมานานมากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำไป เพราะพื้นฐานการนวดนั้นมาจากการใช้มือ กด คลำ ลูบ ไปตามร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.