พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลตามแนวผสม และพัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลข้ามแนวแกนเพลา

พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลตามแนวผสม

โดยอากาศไหลเข้าในแนวแกนแต่ปล่อยออก (discharge) เป็นมุม 30° ถึง 80° จึงเป็นลูกผสมระหว่าง axial flow และ radial flow ใบพัดที่ใช้เป็นแบบ backward blades เนื่องจากพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในท่อจึงติดตั้งกับระบบท่อได้ง่ายกว่า centrifugal fans และให้ความดันสูงกว่า vane axial fans ที่ขนาดใบพัดและความเร็วรอบเท่ากัน แต่ให้ประสิทธิภาพที่ต่ำกว่า vane axial fans และ centrifugal fans

พัดลมอุตสาหกรรมแบบไหลข้ามแนวแกนเพลา (Cross or Tangential Flow Fans)

เป็นลักษณะเฉพาะของ centrifugal fans ที่ใช้ใบ forward curved blades และทำให้ลมไหลผ่าน ใบสองครั้ง ครั้งแรกไหลเข้าและครั้งที่สองไหลออก โดยอากาศจะไหลเข้าในทิศทางตั้งฉากกับเพลาและไหล ข้ามเพลาออกมาอีกด้านหนึ่ง ข้อดีของพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้คือ ให้ปริมาณลมมากเนื่องจากสามารถทำหน้า กว้างได้มากตามที่ต้องการ ใช้เป็นม่านอากาศ หรือใช้กับขดลวดร้อนหรือเย็น พัดลมประเภทนี้มี ประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากลมต้องผ่านใบสองครั้ง และแต่ละครั้งก็มีการเปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหันทำให้ เกิดความปั่นป่วน โดยรวมประสิทธิภาพราว 35-45%

 

 

 

This entry was posted in สินค้า and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.