Tag Archives: เส้นผม

ผมร่วงเป็นสาเหตุทำให้ผมบาง

สาเหตุของผมบางในผู้หญิงนั้นมีมากมาย สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุจึงจำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติและตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจ ทำการตรวจอัลตราซาวน์ หรือตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ จากบริเวณที่ผมร่วง แล้วส่งไปตรวจหาสาเหตุ ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้รู้ต้นตอของปัญหาและจะได้หาทางรักษาที่ถูกต้องต่อไป โดย bioscorthailand.com จะบอกสาเหตุของผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้าน จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แบบไม่มีแผลเป็นกับแบบมีแผลเป็นซึ่งแบบไม่มีแผลเป็นจะพบได้บ่อยมากที่สุด และจะมาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ ด้วยกัน คือกรรมพันธุ์ พบได้มากที่สุดประมาณ 90% ของผู้หญิงศีรษะล้านผมบาง อาการแสดงที่พบได้บ่อย คือ ผมบางหรือศีรษะล้าน ซึ่งมักจะพบบริเวณกลางศีรษะ ส่วนแนวผมด้านหน้าจะไม่ถอยร้นเข้าไปเหมือนในผู้ชาย ซึ่งสามารถแบ่งความรุนแรงออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เริ่มมีผมบางแต่ไม่มากนัก จะเห็นได้ชัดตามรอยแสกผม … Continue reading

Posted in สุขภาพ | Tagged , , | Comments Off on ผมร่วงเป็นสาเหตุทำให้ผมบาง